Schadeservice

Brand-, inbraak- en waterschades komen regelmatig voor. De gebeurtenissen zijn vaak emotioneel ingrijpend en het herstel is veelal bewerkelijk en een mogelijke bron van ergernis. Om de afhandeling van een schade zo goed en soepel mogelijk te laten verlopen, zijn wij u graag optimaal van dienst. Ons e-mailadres is: schade@steijnborg.nl.

Afhankelijk van het soort schade zijn de volgende formulieren gebruikelijk:

Europees aanrijdingsformulier

Schadeformulier pleziervaartuigen

Schadeformulier algemeen

Verzoekschadevergoeding Waarborgfondsgetuigenverklaring waarborgfonds

Aansprakelijkstelling tegenpartij ongeval

Vanzelfsprekend kunt u ons ook bellen, telefoonnummer (035) 6238940.

Meer over ‘schadeservice’ op deze website

Schadeservice > Nuttige telefoonnummers
Schadeservice > Tips