Particulieren – pensioen

Hoe is uw pensioen opgebouwd?

Uw pensioen is uw inkomen voor later. Het opbouwen van een goede oudedagsvoorziening is dus belangrijk om later onbezorgd te kunnen leven. Het pensioen dat u in de loop der jaren opbouwt, bestaat doorgaans uit 3 delen: de AOW-uitkering van de overheid, het werkgeverspensioen en eventuele privé-voorzieningen die u zelf treft, zoals een lijfrenteverzekering of door middel van een bankspaarregeling met een spaar- of beleggingsrekening. De ideale norm voor een goed pensioen is 70% van uw laatstverdiende salaris. Maar liefst 4 van de 5 Nederlanders haalt dit percentage echter niet. Zij hebben dus een breuk in hun pensioen.

 

Oorzaken pensioentekort

Een pensioentekort loopt u vrij eenvoudig op. De meest voorkomende oorzaken zijn: parttime werken, wisselen van baan, gebruik van een lease-auto (over de bijtelling bouwt u geen pensioenrechten op), echtscheiding, diensttijd van minder dan 40 jaar, onderbreking van het arbeidsproces, inkomsten die niet volledig in de pensioenopbouw worden opgenomen (provisie, bonussen).

 

Oplossingen o.a. met banksparen

Een pensioenbreuk is op te lossen met aanvullende verzekeringen als een lijfrenteverzekering of met banksparen. Wat voor u de passende oplossing is, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Wij gaan graag voor u na hoe ernstig een pensioenbreuk is in uw geval en wat eventueel passende oplossingen voor u zijn.

 

Uniform Pensioen Overzicht

De Pensioenwet geeft duidelijkheid over de onderlinge verantwoordelijkheden van de werknemer, de werkgever en de pensioenuitvoerder. Deelnemers aan pensioenregelingen krijgen een wettelijk recht op goede voorlichting over hun pensioen. De bepalingen van de Pensioenwet zijn ook voor de werkgever van belang. Het gaat hierbij om de aard van de pensioenovereenkomsten, de communicatie naar de werknemers en de taakverdeling tussen werkgever en pensioenuitvoerder. Jaarlijks ontvangt de werknemer van de pensioenuitvoerder een Uniform Pensioenoverzicht U.P.O.
Dienstverlaters ontvangen het document eens in de vijf jaar.