Particulieren – hypotheken

Een groot aanbod

Als u op zoek gaat naar de juiste hypotheek komt u erachter dat er veel financieringsmogelijkheden zijn. Op het aantal hypotheekvormen dat bestaat, zijn namelijk heel wat varianten mogelijk met ieder hun eigen voorwaarden.

 

Onafhankelijk hypotheekadvies

Als u naar G.G. van der Linden stapt voor de juiste financiering van uw woning, bent u zeker van een onafhankelijk en helder hypotheekadvies. Wij selecteren uit het aanbod de financiering die bij u past. Niet alleen met de meest gunstige rente, maar ook met voorwaarden die u op het lijf geschreven zijn. Ook houden wij rekening met de fiscale aspecten van uw hypotheek. Wij zorgen ervoor dat uw hypotheek nu, maar ook in de toekomst, bij u blijft passen!

 

Bijpassende dienstverlening

Naast de juiste hypotheek kunnen wij ook voor de bijpassende voorzieningen zorgdragen. Wij denken  daarbij ondermeer aan een taxatie, de verplichte opstalverzekering en de aanpassing van de inboedelverzekering. Zaken die bij een eigen woning van belang zijn.

Voordeel met Nationale Hypotheek Garantie (N.H.G.)
Als het totale kostenplaatje van uw koopwoning niet boven de N.H.G.-grens komt, dan kunt u een hypotheek afsluiten met N.H.G. Uw geldverstrekker heeft dan de zekerheid dat het hypotheekbedrag voldaan wordt. De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen die N.H.G. verstrekt, staat namelijk borg voor uw hypotheekschuld. Met N.H.G. betaalt u een lagere rente, oplopend tot wel 0,5%.

 

Hoe kiest u de rentevastperiode?

Bij het afsluiten van een hypotheek speelt het rentepercentage een belangrijke rol. De te betalen rente vormt immers vaak het grootste deel van de totale woonlasten. De looptijd van de renteperiode, de zogenaamde rentevastperiode, is van grote invloed op de hoogte van het rentepercentage. Over het algemeen geldt dat geldverstrekkers een hoger rentepercentage hanteren naarmate de rentevastperiode langer is.

Hypotheekbedrag.
Bij uw keuze voor een bepaalde rentevastperiode spelen het hypotheekbedrag, de rentevisie en de woonhorizon een rol. Als u een bedrag leent dat ten opzichte van uw inkomen relatief hoog is, dan neemt u met een korte rentevastperiode een groter risico. Eventuele negatieve gevolgen van een rentestijging merkt u des te sneller. Ook hypotheekinstellingen houden rekening met dit risico. Daarom is het maximale bedrag dat u bij een rentevastperiode van langer dan vijf jaar kunt lenen, meestal hoger dan bij een kortere periode.

Rentevisie.
Wanneer de rente (verder) daalt of gelijk blijft, ligt het voor de hand voor een korte rentevastperiode te kiezen. Hangt er een rentestijging in de lucht, dan is het wellicht beter om de rente voor een langere periode vast te zetten. U moet dan wel de renteontwikkeling kunnen voorspellen. Dat is bijna onmogelijk, want de rentestand kent altijd een grillig verloop. De geschiedenis leert ons ook dat er sprake is van een historisch lage rente als de rente rond de 2% gaat. Bij 8% kunnen we van een historisch hoge rente spreken. De laatste jaren is de rente dus historisch laag.

Woonhorizon.
De woonhorizon is het aantal jaren dat u verwacht in uw nieuwe woning te blijven wonen. Het is over het algemeen pas verstandig om de rente veel langer vast te zetten dan uw woonhorizon als er een verhuisregeling in de voorwaarden is opgenomen en de rente historisch laag is. Veel hypotheekverstrekkers bieden een verhuisregeling aan waardoor uw hypotheek met u meeverhuist.

Spreiding.
U kunt eventueel ook kiezen voor risicospreiding. In dat geval deelt u de hypotheek op in verschillende leningdelen. Voor elk deel kiest u een andere looptijd met bijbehorend rentepercentage. Zo voorkomt u dat na het aflopen van een rentevastperiode voor de hele hypotheekschuld een nieuw rentepercentage moet worden vastgesteld.