Pensioen, arbeidsongeschiktheid

Inkomen voor later

Naast een goed inkomen voor nu is het vooral belangrijk dat u gedurende de periode dat u werkt zorgt voor een inkomen voor later. Immers, als u straks met pensioen gaat, is een AOW-uitkering niet genoeg om van rond te komen. Nu heeft u als ondernemer verschillende mogelijkheden om een goed pensioen op te bouwen. G.G. van der Linden brengt graag uw wensen in kaart en zoekt de passende oplossing.

 

Bij arbeidsongeschiktheid

Als ondernemer heeft u geen sociale voorziening bij arbeidsongeschiktheid. Om uw inkomen veilig te stellen als u onverhoopt niet meer kunt werken, kunt u het beste een goede verzekering afsluiten. Ook hierover adviseren wij u graag.